Scopul APGAL este de a realiza activitati si proiecte in domeniile social, educativ, de mediu, cultural si sportiv, al asistentei sociale si drepturilor omului, de a milita pentru o dezvoltare durabila cu accent pe protectia mediului si ecologie.

Pentru atingerea acestui scop ne propunem sa derulam o gama larga de activitati:

 • implicarea activa in proiecte sociale;
 • promovarea structurilor, serviciilor şi programelor de sprijinire pentru toate segmentele susceptibile la inegalitatea de şanse;
 • facilitarea integrării socio-profesionale a persoanelor cu handicap, precum şi a altor categorii mai puţin favorizate;
 • dezvoltarea de programe specifice prevenirii consumului de alcool, tutun sau alte substanţe nocive ;
 • organizarea de programe de studii, cursuri, seminarii, etc., în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial, a formării managerilor, a specializării şomerilor în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii;
 • realizarea de activitati de educatie si formare profesionala continua a adultilor, recunoscute la nivel national si/sau european;
 • dezvoltarea educaţiei ecologice a elevilor şi studenţilor si adultilor, promovarea programelor şi proiectelor pentru îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unor noi structuri de economie socială la nivelul a trei dintre regiunile României (Nord-Est, București – Ilfov, Sud-Est), în scopul facilitării accesului pe piața muncii a persoanelor excluse și expuse riscului de excluziune socială și a promovării unei societăți incluzive.

Obiectivele specifice:

 • Infiintarea si dezvoltarea unei retele de economie sociala in regiunile de dezvoltare Nord-Est, Bucuresti-llfov si Sud-Est;
 • promovarea economiei sociale ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca Ia nivel regional si local;
 • dezvoltarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea unor programe specifice de formare si consiliere;
 • consolidarea structurilor de economie sociala si interconectarea acestora la nivel organizational si functional.

In perioada 05.01.2015- 31.12.2015 Asociația Perspectivă Globală, Acțiune Locală în parteneriat cu S.C. Autoservice Marini SRL, S.C. Business Intelligence Total Solution SRL, SC TQM Group SRL și Asociația Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv a implementat proiectul “Perspectiva Globala, Actiune Locala – Economie Sociala” – POSDRU/173/6.1/S/148976 cu o valoare de : 9.215.249 Lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se înscrie pe axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Astfel, au fost infiintate Asociatia STOP DROGAsociatia Sprijin in Dezalcoolizare si DECOGRC.

ASOCIATIA STOP DROG a infiintat primul centru de recuperare din Bacau pentru dependenţii de droguri, ca va oferi  celor asistaţi  cure  cu  o  durată  cuprinsă  între 2-3  luni,  după  modelul  unor  clinici   similare  din   ţările occidentale,    în  care  se  asigură  asistenţă  medicală,   psihologică,   socială  şi   spirituală.   Centrul are o capacitate de cazare de 15 locuri, 6 pentru femei si  9 pentru barbati, intr-un spatiu de 600 de m2 compartimentat in 5 dormitoare, camera pentru consiliere individuala, camera pentru terapie de grup, sala de recuperare fizica, bucatarie si bai, beneficiind de un ajutor de minimis de 735.570 lei si in care lucreaza sapte salariati -  2 psihologi, 2 asistenti medicali, 1 terapeut ocupational – 2 persoane de intretinere, din care patru persoane defavorizate.

Prin internarea în centrul nostru se asigură intrarea pacienţilor (de preferinţă după faza de dezintoxicare,  realizatea de regulă în alte  servicii  medicale)  într-un mediu protejat, unde realizăm faza de recuperare,  respectiv  reabilitare psihosocială. Aici  pacientul  poate dobândi în câteva  luni  cunoştinţele  şi  îşi  poate  dezvolta  aptitudinile necesare  pentru  a putea ajunge la o abstinenţă  stabilă  şi  durabilă.  După externarea din centrul nostru  mai urmează faza de "postcură",  sau reintegrare socio-profesională,  în  care  un  rol  important îl au grupurile suportive  şi din nou serviciile de cosiliere şi asistenţă psiho-socială.  

Ţelurile  terapiei  sunt: restabilirea  sănătăţii  fizice şi  psihice,  recunoaşterea  bolii  şi înţelegerea mai profundă a factorilor cauzatori şi a evoluţiei dependenţei, pe fundalul datelor biografice, maturizarea emoţională a personalităţii, capacitatea de a face faţă problemelor vieţii fără a recurge la drog (creşterea toleranţei la frustrare),  însuşirea unor  aptitudini şi  tehnici noi pentru  depăşirea crizelor,  capacitate  mai  bună  de  introspecţie şi exprimare mai bună a stărilor emoţionale, restabilirea capacităţii de muncă, îmbunătăţirea relaţiilor familiale şi sociale, regăsirea unui sistem de valori morale, a unor ţeluri în viaţă. 

Instrumente terapeutice sunt:

 • psihoterapia  de  grup (de 5 ori  pe săptămână) - în cadrul căreia fiecare pacient  îşi pierde sentimentul de  marginalizare,  beneficiază  de  experienţa  celorlalţi,    boală care se manifestă printr-o serie de tulburări fizice, dar mai ales psihice şi capătă încredere în abstinenţă, pe care o credea imposibilă;
 • psihoterapia individuală (după nevoie) - bazata pe  o relaţie de încredere  reciprocă,  şi care ţine  seama de  personalitatea  şi  de  experienţa  de viaţă a fiecărei  persoane.  Scopul  este de a-i  permite fiecăruia să se "reconstruiască" pe sine astfel  încât  problemele  care  au  dus  la  dependenţă  să fie  înlăturate  sau,  cel puţin, controlate. Prin aprofundarea autocunoaşterii, este favorizată perfecţionarea modelelor de comportament;
 • ergoterapia (4-5 ore în fiecare  zi  lucrătoare)-  prin ea se antrenează autonomia, spiritul de iniţiativă şi rezistenţă, adoptarea unui stil de viaţă mai sănătos şi echilibrat, încadrarea  întrun program regulat şi dezvoltarea simţului răspunderii, dar şi capacitatea  de  autoevaluare;  se  desfăşoară  în  sectoarele  bucătărie, amenajare centru şi curte, olarit, pictura, atelier fotografic).

Tot  programul  se  desfăşoară  după   principiile  unei  comunităţi terapeutice,  în care fiecare pacient îşi asumă progresiv tot mai multă răspundere pentru persoana sa , dar şi pentru întregul grup.  În fiecare săptămână,  din rândul pacienţilor se alege un "Şef de grup". Dinamica grupului  în sine este considerată cel mai important  factor terapeutic,  alături de personalitatea terapeuţilor şi metodele aplicate.

Condiţiile pentru internare  sunt: recunoaştere personala a dependenţei,  existenţa  unei  motivaţii pentru terapie, absenţa unor boli interne grave sau a unor tulburări psihice mai severe (psihoze, debilitate mintală,  demenţe,  tulburări grave de  personalitate), precum şi  disponibilitatea de a participa la suportarea cheltuielilor printr-o donaţie de 3300 lei/luna pentru susţinerea costurilor cu cazarea (utilitaţi, masă, întreţinere etc),  cu serviciile de terapie individuală şi de grup, precum şi alte activităţi de terapie ocupaţionala.

În câteva cuvinte, rostul unui astfel de centru de recuperare se poate exprima în felul următor:  a primi şi  a accepta  omul  dependent  aşa  cum  este ("Nu  este o ruşine să fii bolnav, dar  este o  ruşine să  nu te tratezi"), a-l  ajuta  să se ridice,  a-l însoţi o bucată de drum şi în sfârşit  "a-i da drumul"  într-o viaţă în care el  poate şi  trebuie să-şi asume din nou răspunderea deplină (autonomie). 

 

ASOCIATIA SPRIJIN IN DEZALCOOLIZARE  a infiintat in Bacau  un centru de reabilitare pentru dependentii de alcool si alte adictii (jocuri de noroc, jocuri video). Durata minimă a curei este de o lună, iar cea recomandată este de 2-3 luni. Centrul beneficiază de 5 dormitoare cu 3 paturi, cabinete adecvate terapiei în grup și individuale, sală de mese, bucătărie, cămări și spații pentru depozitare corespunzătoare, cameră de oaspeți și sală de primire și festivități și băi dotate cu dușuri cu apă caldă. Centrul își propune să creeze o viață comunitară cât mai apropiată de realitatea cotidiană, un decor primitor și familial pentru toti cei prezenți în el. Nimic nu va seamănă aici cu o instituție de tratament , ci vom asigura  o atmosferă calda și cu multa  personalitate.

Centrul se bazeaza pe un ajutor de minimis de 741.850 lei si are angajati sapte persoane -  2 psihologi, 2 asistenti medicali, 1 instructor fitnes – 2 persoane de intretinere. Dintre acestea 4 apartin grupului tinta.

Internarea la centru se face in urmatoarele conditii:

 • sa fie  la libera alegere, prin recunoaștea dependenței și existența unei motivații pentru terapie, recunoașterea faptului că există o problemă cu abuzul de alcool și dorește să și le trateze;
 • se face în absența unor boli interne sau psihiatrice grave;
 • nu necesita trimitere medicala;
 • se respectă anonimatul;
 • să contribuie printr-o donaţie de 3300 lei/luna pentru susţinerea costurilor cu cazarea (utilitaţi, masă, întreţinere etc),  cu serviciile de terapie individuală şi de grup, precum şi alte activităţi de terapie ocupaţionala.

În ce constă programul de recuperare?

Ședințe de psihoterapie individuală, care au la baza relații de încredere și care țin seama de caracteristicile psihice, intelectuale și experiența de viață a fiecărei persoane. Ședințele sunt planificate și conduse astfel încât să-i dezvăluie fiecărui pacient acele trăsături de personalitate, relații sau mod de viață (sau interacțiunea lor) care au contribuit la dependența sa. Scopul este de a-i permite fiecăruia, înarmat cu aceste cunoștințe, să se reconstruiască pe sine astfel încât problema dependenței să fie înlăturată.

Psihoterapia de grup, în care fiecare pacient beneficiază de experiența celorlalti, își pierde sentimentul de izolare și capătă speranță observând încrederea altora în abstinența pe care o credea imposibilă. Prin examinarea modurilor proprii de reacție și ale altora, prin explorarea originii acestor moduri, pacientul  poate să-și modifice în timp modelele de comportament de auto-apărare, favorizând astfel și lărgirea influenței terapeutice asupra sa.

Activități stimulative de tipul ergoterapiei sau terapiei ocupaționale. Educarea în sensul unui stil de viață mai sănătos și echilibrat are drept componentă principală auto-gospodărirea, încadrarea într-un program relativ stabil, dar și posibilitatea liberei decizii, a implicării în organizarea centrului și stimularea inițiativei.

Menținerea contactelor și după externare, traduse printr-un sprijin permanent în menținerea abstinenței pentru pacientii ce au trecut deja prin cura de reabilitare.

Românii sunt printre cei mai mari consumatori de alcool din Europa. Două milioane de români fac abuz de alcool, iar media anuală este de 18,5 litri de alcool pe cap de locuitor, în timp ce media în Uniunea Europeană este de aproximativ 15 litri. 40% din crime, 40% din cazurile de înec şi 70% din cazurile de violenţă în familie sunt comise sub influenţa băuturilor alcoolice.  Alcoolismul nu este însă incurabil.

Ne propunem sa ne dedicam tratarii dependentei si reinnoirii vietilor distruse din cauza acestei dependente. Raspandim toleranta si acceptare si ajutam pacientilor in a face fata trecutului, prezentului si viitorului si sprijinim familiile pentru a merge mai departe impreuna.

 

DECOGRC

Ideea noastra de afaceri consta in producerea de panouri decorative. Materia prima se va achizitiona atat de pe piata interna cat si din import. Acestea se amesteca cu ajutorul mixerului, compozitia turnandu-se in matrite realizate de catre noi prin procedeul de termoformare, Aceste panouri decorative (COBA, CANFOR, DPI)  fac parte din ultima generatie de finisaje, net superioare celorlalte finisaje existente pe piata romaneasca de profil.

Dimensiunea panourilor este de 1117 mm*720mm *28mm, astfel incat pot fi transportate foarte usor in europaleti, imita piatra, caramida, ardezia sau lemnul si imbinarea lor este de tip puzzle. Acest gen de produse nu se fabrica actualmente in Romania. Avand in vedere costul mai mic de productie (o parte din materia prima si mana de lucru este mai ieftina  decat in UE ) la care fabricam aceste panouri, productia proprie de aceste finisaje ar putea sa inlocuiasca importurile.

Totodata putem executa matrite personalizate necesare diversificarii gamei de produse  pentru producatorii de: prefabricate beton, prefabricate tigla, atelierele de reconditionari auto si moto, decoratiuni interioare si exterioare, produse de amenajari peisagistice si nu in ultimul rand realizarea de produse turnate folosite in reclama si publicitate.